Search
Thứ 6, 03/03/2017, 14:04 PM

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Chính quyền và nhân dân thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội truyền thống và đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây ruối trên 500 tuổi tại lăng mộ tướng Chu Bá, một vị tướng thời Hai Bà Trưng.

 

Xin đăng tải một số hình ảnh của buổi lễ lễ

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


Dù trời mưa và trở rét nhưng buổi lễ đã thu hút hàng vạn cộng đồng địa phương và nhân dân quanh khu vực về dự lễ

 

 

 

 

 

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Đoàn đạp xe kết nối Cây Di sản về dự buổi lễ

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


Đoàn rước kiệu từ đình ra lăng mộ nơi tổ chức Lễ công nhận Vây Di sản Việt Nam

 

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


Đoàn rước đến bên cây ruối - Cây Di sản Việt Nam

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


Ông Tưởng Duy Thăng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội khai mạc buổi lễ và giới thiệu về lịch sử văn hóa của thôn Văn Nội và cây Ruối được công nhận Cây Di sản Việt Nam

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe, Tổng Thư ký VACNE công bố Quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội


TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE trao Bằng Công nhận Cây Di sản Việt Nam cho đại diện địa phương

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Phóng sự ảnh Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại thôn Văn Nội, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

Mở vải đỏ văn bia Cây Di sản Việt Nam+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
1.16322 sec| 791.945 kb