Bài 1: đếm hình vuông

Thách giải đố: bài toán tìm người thông minh chỉ ‘thiên tài’ giải được
Gợi ý: Đây là bài toán đố nên người giải có thể dùng mẹo để giải quyết vấn đề. Dưới đây là ba cách giải bạn có thể tham khảo:

Cách 1: 3! +11+13=30.

Cách 2: Mượn số 2 ở đề bài, ta có phép tính: 13+15+2=30.

Cách 3: Bài toán không quy định phải sử dụng số nguyên. Do đó, người giải có thể linh hoạt chuyển các số về dạng số thập phân. Với cách làm này, phép toán hợp lý có thể là 5,5+9,5+15=30 hay 7,5+9,5+13=30.