Loại vật chất này sẽ lưu lại trong tro cốt sau khi hỏa táng, và có hình dáng giống hạt ngọc hay đá quý. Loại vật chất này được cho là đến từ các cảnh giới khác, chứ không phải từ thế giới này.

Các hạt này được gọi là hạt xá lợi hay xá lị. Đã có một vài nghiên cứu về hiện tượng này. Một số nguồn nhận định rằng hạt xá lợi chưa được kiểm nghiệm, vì chúng rất hiếm và mang tính chất linh thiêng.

Nhà vật lý thuộc trường Đại học Stanford, Tiến sĩ William A. Tiller, và một nhóm các nhà nghiên cứu đã kiểm nghiệm năng lượng tỏa ra xung quanh xá lợi.

Tiến sĩ Nisha J. Manek là tác giả dẫn đầu , và báo cáo này đã được trình báy tại Hội nghị thường niên “Hướng tới một ngành Khoa học Ý thức” tổ chức tại trường Đại học Arizona vào năm 2012.

Tiến sĩ Manek đã hoàn thành khóa huấn luyện chuyên nghiệp tại trường Đại học Stanford và từng là một thành viên lâu năm của tổ chức y tế Mayo Clinic trước khi bắt đầu làm việc với Viện Khoa học Năng lượng Tâm linh của Giáo sư Tiller.

Những hạt xá lợi trong tro cốt hỏa táng của các nhà sư, chúng là gì?

Manek vốn không phải là một tín đồ Phật giáo, đã mô tả những cảm giác của bà trước hạt xá lợi như sau: “Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng tinh tế rất rõ ràng tỏa ra từ di vật này hướng đến trung tâm trái tim tôi. Cảm giác này là riêng tư và cá nhân, nhưng nó cho thấy một sự “Nhất thể” hay đồng nhất với mọi người và vạn vật. Không có thứ gì tương tự như vậy trong các trải nghiệm thông thường”.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp được giáo sư Tiller phát triển để đánh giá khách quan những cảm nhận có thể là chủ quan của Manek về nguồn năng lượng phát xuất từ các di vật.

GS Tiller đã nghiên cứu các ảnh hưởng vật lý tồn trữ trong ý thức con người. Ông giả định rằng có hai loại vật chất. Một là loại chúng ta có thể cảm nhận bằng các giác quan thông thường; ông miêu tả những loại vật chất này tồn tại ở cấp độ nguyên tử/phân tử điện.

GS Tiller miêu tả vật chất này có một trạng thái năng lượng tự do nhiệt-động-lực-học lớn hơn mà thông thường chúng ta không thể cảm nhận được—nó cực kỳ mạnh mẽ.

GS Tiller tuyên bố rằng ông đã tìm thấy một cách để phát hiện ra loại vật chất này, nhưng chỉ khi nó xếp chồng hay tương tác với loại vật chất nguyên tử/phân tử điện mà chúng ta có khả năng nhận thức và đo lường. Điều này không phải luôn luôn xảy ra, vì hai loại vật chất này thường tồn tại cách biệt.

Ý định của con người sẽ kích hoạt một lại vật chất trung quan gọi là hạt deltron. Các hạt deltron sẽ tạo điều kiện tương tác cho hai loại vật chất này.

Nghiên cứu của GS Tiller và Bác sĩ Manek phát hiện thấy những di vật này đã bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của con người. “Chúng ta có thể cho rằng những hiện vật này… không có khả năng nhận thức, nhưng chắc chắn có một phương diện ý thức đã tác động vào cả hai loại vật chất này.”

Theo Khám Phá
.html">