Một ngôi làng có 5 góc, một góc có 5 nhà, một nhà có 5 ông, một ông có 5 vợ, một vợ có 5 đứa con.
Hỏi làng đó có bao nhiêu người?

Thách giải đố: Ngôi làng này có bao nhiêu người sinh sống ?

Đáp án:

5 góc có 5×5=25 nhà

25 nhà có 25×5=125 ông

125 ông có 125×5=625 vợ

625 vợ có 625×5= 3.125 con

125 ông + 625 vợ + 3.125 con = 3.875 người.

Người đẹp làm cách nào để ra được giữa hồ?
Chỉ được tận dụng những thứ đang có trong tay, liệu bạn có giúp cô gái ra được nơi mình muốn?

 

Thách giải đố: Ngôi làng này có bao nhiêu người sinh sống ?

Cô gái muốn ra hòn đảo nhỏ giữa hồ nhưng khoảng cách từ mọi phía bờ đến đó đều là 30 feet. Trong tay cô gái chỉ có 2 thanh gỗ dài 29 feet và không được bơi hay dùng thêm bất cứ vật gì khác để trợ giúp. Cô gái làm cách nào để ra được hòn đảo?

Đáp án:

Hướng dẫn: Cô gái hoàn toàn có thể ra được nơi cần đến bằng hai thanh gỗ trên nếu như cô gái thực hiện như trong ảnh dưới đây.

Thách giải đố: Ngôi làng này có bao nhiêu người sinh sống ?

 
Theo Khám Phá.