Robot Sophia là sản phẩm của một nhóm kỹ sư thuộc Công ty Hanson Robotics đóng trụ sở tại Hồng Kông. Sau khi thành sản phẩm hoàn chỉnh, robot Sophia đã đối thoại với một trong những người chế tạo ra cô như hai người bạn.

Các bạn hãy theo dõi đoạn video sau đây xem cô robot Sophia đã nói gì với “cha đẻ” của mình.

Theo Khám Phá.