Cổng thông tin giải trí tổng hợp

Search
24/02/2018, 12:00
Theo ông Cuông, dù chưa có tiền lệ nhưng khi được Chủ tịch Quốc hội khóa XI yêu cầu, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã lần đầu tiên trả lời chất vấn ĐBQH rất nghiêm túc, không né tránh.

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
0.72242 sec| 976.07 kb